Jag är född i Göteborg men uppvuxen i den lilla byn Metesten vid Nordre Älvs strand. Det är samma plats som stora delar av handlingen i  ”Fiskaren dröm” utspelar sig. Romanen baserar sig på min egen släkthistoria.  Min avsikt från början var inte att skriva en roman...

läs mer