Att skriva historiskt är spännande och intressant men det kräver en del av författaren. Det är mycket att hålla reda på. Här kommer några tankar och idéer som jag har använt mig av under skrivandet.

Hitta balansgången mellan fakta och att skriva från hjärtat.

För mycket fakta göra romanen tung och svårläst

För lite fakta gör att man förlorar i trovärdighet

 

Tidslinje

Använd en tidslinje där alla yttre händelser är väl förankrade så man inte villar bort sig i tid och rum.

Exempelvis ett långt pappersark som man skriver in årtal och använder postitlappar i olika färg för karaktärerna och yttre händelser såsom krigsutbrott, farsoter, födslar, dödsfall mm.

Fördel: Lätt att plocka bort och lägga till karaktärer och andra påhittade händelser.

Karaktärer

Bygg upp en bild av dina karaktärer innan du börjar skriva. Använd gärna tankarna som finns i boken Skriv på av Elisabeth George och Story Engineering av Larry Brooks.

Ställ frågorna till dina karaktärer. Vilken personlighetstyp tillhör de. Kroppsspråk, rädslor, styrkor, mål i livet bakgrund osv. Har du denna bild klar är det lätt att veta hur han/hon kommer att reagera i olika situationer. När karaktärerna nu börjar ta form kan du med författarens rätt börja fantisera om vad som händer bakom kulisserna, vad de tänker och känner.

Dramaturgiska kurvan – vändpunkter

Det kan ibland vara svårt med naturliga vändpunkter när berättelsen spänner över lång tid. Då försöker jag väva in de i historiska händelser såsom krigsutbrott, svältperioder, missväxt då det med automatik blir en förändring för det människor som påverkas. Detta är ett knep jag använder mig av ibland.

Språket och moderna tankar

Undvik att tänka som en nutidsmänniska. Försök istället att gå in i karaktärens huvud och tänk utifrån den tidens värderingar. De var färgade av sin tid och innan man dömer ut exempelvis en kvinna som svag när hon inte lämnar ett destruktivt förhållande bör man nog tänka en gång till. Vad hade hon för möjligheter i den tid de levde. De kanske var starka på sitt sätt och kämpade utifrån de förutsättningar som fanns då.

Vad språket gäller så är det viktigt att inte använda otidsenliga ord såsom mallig, smart, läskig, mysig mm.

En annan viktig sak att tänka på är tilltalsnamnet du. Det började användas allmänt en bra bit in på 1900 talet.

Exempel: Vet du inte hur man uppför sig?      Blir bättre med: Vet hon/han inte hur man uppför sig?

För att få till ett mer tidstypiskt språk kan man välja att skriva dialogerna på dialekt. Svårt men för den som behärskar dialekten till hundra procent kan de bli riktigt bra.

 

Tips på användbara webbsidor:

www.digitaltmuseum.se         en jättebra sida där föremål och fotografier från en stor del av Sveriges museer finns inlagda

www.lantmateriet.se               här kan man hitta gamla kartor

www.historia.se                       historisk statistik ex.vis mått och vikt. Hur mycket en viss summa pengar var värd ett visst år jämfört med idag  

www.ortshistoria.se                där kan man jämföra invånarantal mellan svenska städer vid olika årtal

www.smhi.se/kunskapsbanken    där hittar man historiskt väder

Ni som läser detta har säker många fler uppslag och idéer. Dela gärna med er på min facebooksida 

 https://www.facebook.com/jvpublishing