Jag har fått den stora äran att läsa Viveca Östermans bok Fiskarens dröm.
Romanen är till viss del Vivecas egen släkthistoria, men framför allt är det en rent skönlitterär historisk roman.
Huvudpersonerna i boken, Christoffer och Lotta, deras barn och syskon har alla funnits i verkliga livet. De har också delvis bott och verkat på de platser som beskrivs i boken.
Men berättelsen i stort är fiktiv fast det är autentiska händelser som skulle kunna vara sanna. Det är en fin beskrivning av hur hårt livet kunde vara under denna tid. Men även hur man anpassade sig till situationer och händelser som uppstod och försökte se saker som de var. På så vis var det nog enklare att uppskatta lycka när den väl kom!
Jag tycker om författarens sätt att beskriva både miljö, karaktärer och händelser på ett sätt som ger dem en själ och ett liv. Det känns verkligen äkta, hon har fångat verkligheten och satt in den i en berättelse som känns levande. Min favorit i boken är hustrun Lotta. Hon möter många motgångar men tar sig över dem och går alltid starkare ur dem. Tror att det var många kvinnor på den här tiden som var starkare och modigare än vad tidsandan lät dem. Tack för att jag fick lov att läsa din roman!