Skrivkurser

Distanskurser för författare 

Är du intresserad av kurser online som du kan göra när du vill oberoende av tid och plats? Författarcoachen Ann Ljungberg har skapat kurserna och jag är återförsäljare för samtliga.

Coacha dig själv

Det här är en självstudiekurs för dig som vill få insikt i hur du kan coacha dig själv att bli en stark författare. Du får hjälp att skapa mål, att ställa coachande frågor och bygga tillit till din skrivprocess och din berättelse.

Ditt stora visitkort

Kursen vänder sig till dig som vill skriva en bok om din expertis.

Du får verktyg för att ta fram ett lockande innehåll, skapa strukturen och göra en plan för skrivandet. Målsättningen är att du ska kunna skapa hela stommen till din bok, göra en detaljerad innehållsförteckning och skriva din bok med hjälp av kursen.

Skriv en serie

Skriv en serie är en kurs för dig som vill planera och skriva en bokserie eller göra en uppföljare efter första romanen.

Vi tar bl a upp vad som krävs för att hålla engagemanget hos både författaren och läsarna, hur romanpersonerna kan fördjupas och dramaturgin fungera såväl i enskilda böcker som över hela serien.

Skriv en roman på 10 veckor

I självstudiekursen SKRIV EN ROMAN PÅ 10 VECKOR får du skrivuppgifter varje dag i 70 dagar. Den här kurser passar dig som vill satsa på att skriva varje dag, vill påbörja eller fördjupa ett romanprojekt och vill få struktur i både romanen och skrivprocessen. 

Produktiv författare

Produktiv författare är en kurs för dig som har en släng av skrivkramp, skjutauppsjuka och vill höja din självkänsla för skrivandet – och för dig som försöker pussla ihop livets alla sysslor så att skrivandet får sin självklara plats.

Kreativ författare

Kreativ författare är en kurs för dig som vill hitta nya sätt att angripa ditt skrivande.

Vi jobbar med kreativa övningar, provocerande frågor mm för att skapa nya tankemönster. Bered dig på en kurs där du hamnar ”utanför boxen”!