Jag är född i Göteborg men uppvuxen i den lilla byn Metesten vid Nordre Älvs strand. Det är samma plats som stora delar av handlingen i  ”Fiskaren dröm” utspelar sig.

Romanen baserar sig på min egen släkthistoria.  Min avsikt från början var inte att skriva en roman men under flera år av släktforskning växte en önskan fram att få berätta om mina förfäder, att få ge liv åt de människor som en gång trampat samma stigar som jag, suttit på samma klippor och blickar ut över fjorden.

Hur såg deras vardag ut, vilka var deras drömmar, vilken drivkraft gav deras liv en mening i en hård och farofylld tid?

Min morfar var fiskare och det var också hans far och farfar och så långt tillbaka det går att minnas och dokument finns bevarade.

Jag sökte i litteraturen efter en roman som beskrev dessa människor och deras liv men har inte hittat någon och bestämde mig för att skriva den.

Romanen är till en liten del släkthistoria men i många stycken en rent skönlitterär historisk roman.

”Fiskarens dröm” handlar om den fattige fiskarpojken Christoffer och hans dröm om att få leva sitt liv som en fri och självständig fiskare. Vi får följa honom och hans familj under fyra decennier.

Det är mitten på 1800-talet och vi kommer att få stifta bekantskap med varvsarbete, sjömansliv, fiske och allt annat smått och gott som händer Christoffer och hans familj.

Kärleken finns där som alltid som en bro över mörka vatten. Fattigdom men också lycka och en otrolig familjesammanhållning som saknar motstycke.

Kvinnorna som gjorde en hjälteinsats varje dag i kampen för sina stora familjer. De levde i de små lägenheterna och torpstugorna och barnkullarna var stora. Så var villkoren för de allra flesta. Inte för alla men för alltför många.

En skuta som seglar mot främmande stränder, smugglare som lockar till snabba förtjänster och äventyr.

Fiske med små båtar, stora framtidsdrömmar och torparliv.

Allt detta vävs samman i romanen och som en röd tråd finns alltid längtan till havet och friheten. Det fanns en frihetssträvan hos dessa människor som var födda i skärgården. De hade alltid levt sitt fria liv och reglerna de hade att rätta sig efter var inte satta av någon överhet. Det var havet och naturen som satte gränserna och styrde över deras liv.

Boken är nu klar och utgiven och finns att köpa på Adlibris och Bokus.

Nästa del i romanserien heter ”Fiskarens barn” är redan påbörjad och beräknas bli klar hösten 2020.

Då har vi kommit fram till slutet av 1800-talet och början på 1900-talet och den kommer att handla om hur fiskartraditionen förs vidare och kampen för kvinnors rösträtt och självständighet.